november 2008 január 2009 obsah čísla
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
december 2008
logo Infovek

Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Omaľovanka Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


OBSAH

Úvodník
Sladkosti
predmet: čítanie,prvouka
ročník: 1,2
Sladkosti
Vyskúšajme sa
Delenie cukríkov
predmet: matematika
ročník: 2
Delenie cukríkov Úlohou je rozdeliť daný počet cukríkov spravodlivo medzi daný počet detí.
Mestá Slovenska
Oravský hrad
predmet: vlastiveda
ročník: 3,4
Oravský hrad Oravský hrad
Zahrajme sa
Domino

ročník: 1,2,3,4
Domino Sieťová verzia hry domino s obrázkami sladkostí.
Omaľovanka
Upeč si svoju tortu
predmet: výtvarná výchova,pracovné vyučovanie
ročník: 1,2,3,4
Upeč si svoju tortu Prostredie na "pečenie" toriet. Dieťa si môže zvoliť korpus, polevu a rôzne ozdoby.
Urob si sám
Prstový anjel
predmet: výtvarná výchova,pracovné vyučovanie
ročník: 1,2,3,4
Prstový anjel Návod na výrobu prstového anjela.
Naša tvorba
Sladkosti
predmet: výtvarná výchova
ročník: 1,2,3,4
Sladkosti
Napísali ste
Súťaž o najkrajšiu pohľadnicu

Súťaž o najkrajšiu pohľadnicu Pani učiteľka Mikova zo ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre nás informovala o školskej súťaži o najkrajšiu pohľadnicu.
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 9.9.2010, KZVI
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2008 financovaný
firmou AgemSoft a.s.
logo AgemSoft a.s.