Čo robiť, ak v prehliadači Mozilla Firefox prestal fungovať Imagine plugin?

Môže ísť o dva problémy:

A. Novšie verzie Firefoxu nevytvárajú priečinok, kam by sa mal inštalovať plugin.

  1. Na počíači nájdite priečinok, kde sa nachádza Firefox.
  2. Ak sa v tom priečinku nenachádza podpriečinok plugins, tak ho vytvorte (pre istotu napíšte v jeho názve všetky písmená malé).
  3. Znova inštalujte plugin a skontrolujte, či do toho vytvoreného priečinka pribudli nejaké súbory (mali by, ak nie, tak je niečo iné zle).
  4. Zatvorte všetky okná Firefoxu (ak nejaké bežia), potom ho znova spustite a skúste, či funguje (napr. na stránke http://imagine.input.sk/plugin.html).
  5. Ak 4. nefungovalo, pre istotu reštartujte počítač a skúste ešte raz 4.

B. Úplne najnovšie verzie Firefoxu (od verzie 21) bežne nepracujú s pluginmi "stareho typu".

  1. Spustite Firefox a do riadku s adresou (teda tam, kde píšete www.infovekacik.sk) napíšte about:config.
  2. Zobrazí sa Vám upozornenie, v ňom kliknite na tlačidlo Budem opatrný, sľubujem (I'll be careful, I promise!).
  3. V zobrazenom zozname vlastností nájdite riadok plugins.load_appdir_plugins.
  4. Zistite, ako je nastavená položka Hodnota (Value) v danom riadku. Ak je nastavená na false, treba ju prepnúť na true - stačí dvojkliknúť na riadok.
  5. Zavrite všetky okná Firefoxu a znova ho spustite, malo by to fungovať.
Oba návody je nutné robiť ako administrátor.