november 2006 január 2007obsah čísla
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
december 2006
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Omaľovanka Urob si sám Naša tvorba Redakčná rada Archív


OBSAH

Úvodník
Mikuláš
predmet: čítanie
Mikuláš
Naučme sa
adventný kaledndár

ročník: 1,2,3,4
adventný kaledndár Každý decembrový deň môžu deti odkryť nové políčko kalendára - skrýva sa za ním prekvapenie. Odkryť sa dá vždy len toľko políčok, koľko dní už bolo v decembri, teda napr. 7. decembra sa dajú odkryť políčka s číslami 1 až 7, ale nie políčka s číslami 8 až 24.
Vyskúšajme sa
početnosť 1 .. 10
predmet: matematika
ročník: 1
početnosť 1 .. 10 V jednej časti majú deti určiť a vyjadriť číslom, aký počet objektov (napr. cukríkov, žuvačiek a pod.) sa nachádza na vyznačenej ploche. V druhej časti je zadané číslo a deti majú preniesť do vyznačenej plochy daný počet objektov. Používa sa 1 až 10 objektov.
Mestá Slovenska
Spišská Nová Ves
predmet: vlastiveda
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Prechádzka po meste: - Radnica - Reduta - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie Poďme do ZOO Hra: dopĺňanie i, í, y, ý
Zahrajme sa
Zasneženou cestičkou

ročník: 1,2,3,4
Zasneženou cestičkou Dve deti spolu cez internet vytvárajú cestu k domčeku - do štvorcovej siete pridávajú chodníky a križovatky tak, aby spojili štartovné políčko s políčkom domčeka. Pri dopĺňaní cesty sa deti striedajú.
Omaľovanka
Vianočná reťaz

ročník: 1,2,3,4
Vianočná reťaz Prostredie na vytvorenie Vianočnej reťaze. Deti si môžu vybrať tvar reťaze, resp. môžu navrhnúť vlastný. Potom na túto reťaz navliekajú ozdoby - farebné guličky a hviezdičky. Okrem manuálneho navliekania môžu použiť aj automatické. Navrhnú krátku postupnosť ozdôb, napr. "červená gulička, žltá hviezdička, oranžová gulička" a tá sa potom automaticky opakovanie navlečie na celú reťaz.
Urob si sám
slávnostné prestieranie
predmet: výtvarná výchova
slávnostné prestieranie Návod na vytvorenie slávnostného prestierania.
Naša tvorba
Mikuláš
predmet: slovenský jazyk,výtvarná výchova
ročník: 1,2,3,4
Mikuláš
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2006 spolufinancovaný
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
logo MDPT SR