máj 2006  september 2006obsah čísla
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
jún 2006
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Zaspievajme si Omaľovanka Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


OBSAH

Úvodník
abeceda
predmet: čítanie
abeceda
Naučme sa
abeceda - usporiadanie písmen
predmet: slovenský jazyk
ročník: 1,2
abeceda - usporiadanie písmen Pospájaním písmen v správnom poradí podľa abecedy dostanú deti obrázok.
Vyskúšajme sa
čo sem nepatrí
predmet: čítanie,slovenský jazyk
ročník: 1,2
čo sem nepatrí Deti majú z množiny obrázkov označiť ten, ktorý sa k ostatným nehodí. Kľúč - slová na obrázkoch sa okrem jedného začínajú na rovnaké písmeno.
Mestá Slovenska
Banská Štiavnica
predmet: vlastiveda
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Prechádzka po Kremnici Slovensko – srdce Európy
Zahrajme sa
pexeso, písmenká
predmet: čítanie,slovenský jazyk,anglický jazyk
ročník: 1,2,3,4
pexeso, písmenká Sieťová verzia hry Pexeso s obrázkami písmen abecedy. Na jednej kartičke z páru je písmenko, na druhej je obrázok, ktorý sa na dané písmenko začína, napr B - bubon. Okrem slovesnkej verzie je dostupná aj anglická, vtedy tvorí dvojicu písmenko a obrázok, ktorého názov v angličtine sa začína na dané písmenko, napr. K - key.
Zaspievajme si
noty a písmenká
predmet: hudobná výchova
ročník: 2,3,4
noty a písmenká Deti majú pomocou nôt zapísať melódiu, ktorá je zadaná postupnosťou písmen. Melódiu zapisujú ukladaní (ťahaním) nôt do notovej osnovy.
Omaľovanka
symetrické obrázky
predmet: matematika
symetrické obrázky Prostredie na vytváranie symetrických obrázkov. Deti ukladajú do štvorcovej siete malé dieliky: štvorčeky, kruhy a trojuholníky. V jednom režime majú zadanú časť obrázka a ich úlohou je doplniť ho tak, aby bol symetrický podľa danej osi (napr. je tam horná polovica písmenka E, alebo ľavá polovica písmenka A). V druhom režime si môžu vytvárať obrázky aké chcú, pričom pri vložení akéhokoľvek dielika do siete sa pridá do siete aj iný dielik tak, aby bol obrázok stále symetrický podľa zvolenej osi. Využívajú sa len vodorovná alebo zvislá os, prípadne obe súčasne.
Urob si sám
Keramika z papiera - váza
predmet: výtvarná výchova
Keramika z papiera - váza Návod na vytvorenie papierovej vázy.
Naša tvorba
abeceda
predmet: slovenský jazyk,výtvarná výchova
ročník: 1,2,3,4
abeceda
Napísali ste
napísali ste

napísali ste Žiaci 1.A triedy zo ZŠ a MŠ v Báhoni a p. uč. Mgr A. Hrušovská nám poslali vymaľované písmenká abecedy (môžete ich vidieť aj v pexese).
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2006 spolufinancovaný
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
logo MDPT SR