máj 2006  september 2006obsah čísla
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
jún 2006
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Zaspievajme si Omaľovanka Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


Zrkadlové obrázky

Vyber si štvorček, kruh alebo trojuholník a klikaj do štvorcovej siete. Pravým tlačidlom myši môžeš trojuholník otáčať.
Tlačidlom ďalší obrázok sa môžeš prepínať medzi rôznymi obrázkami - tie však nie sú dokončené. V niektorých je nakreslená len horná polovica a tvojou úlohou je dokresliť dolnú polovicu, akoby čierna vodorovná čiara v strede bola zrkadlo. V iných obrázkoch je nakreslená len pravá polovica a ty musíš nájsť jej zrkadlový obraz vľavo. V niektorých obrázkoch sú dokonca obe - zvislé i vodorovné zrkadlo. Dokážeš dokončiť aj tieto obrázky?
Ak sa prepneš do časti voľné kreslenie, môžeš si nakresliť obrázky, aké chceš. Skús zapínať a vypínať vodorovné a zvislé zrkadlo, klikaj do siete a pozoruj, aké obrázky vznikajú. Ktoré písmenká abecedy vieš nakresliť pomocou vodorovného zrkadla? Ktoré pomocou zvislého zrkadla? A ktoré s oboma zrkadlami?


Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2006 spolufinancovaný
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
logo MDPT SR