január 2007 marec 2007 obsah čísla
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
február 2007
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Omaľovanka Urob si sám Naša tvorba Redakčná rada Archív


OBSAH

Úvodník
ľad
predmet: čítanie
ľad
Naučme sa
teplomer
predmet: prvouka
ročník: 1,2,3,4
teplomer Deti menia teplotu na teplomeri a sledujú, ako sa mení vonkajšia krajina. Pozorujú, pri akej teplote mrzne, pri akej sneží, pri akej sa sneh topí, pri akej kvitnú kvety.
Vyskúšajme sa
kombinácie
predmet: matematika
kombinácie Úlohou je nájsť všetky možnosti ako rozdeliť jednu (dve, tri štyri) kocky ľadu do dvoch (troch) rôznych pohárov.
Mestá Slovenska
Liptovský Mikuláš
predmet: vlastiveda
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Prechádzka po pešej zóne Tip na výlet: - Demänovská jaskyňa Slobody - Demänovská ľadová jaskyňa
Zahrajme sa
Čo ti napadne

Čo ti napadne Ide o sieťovú realizáciu hry známej pod názvom Asociácie – t.j. hľadáme pojem, ktorý nejako súvisí s iným pojmom. Asociáciou k slovu mlieko môže byť napríklad slovo syr. Vytvárame reťaz asociácií, teda nasledujúci pojem vždy nejako nadväzuje na predchádzajúci pojem. Hru môžeme použiť na vytváranie rôznych postupností, napr. postupnosti názvov susediacich štátov, postupnosti za sebou nasledujúcich udalostí, postupnosti čísel, postupnosti slov, kde nasledujúce slovo vždy začína na posledné dve písmenká predchádzajúceho slova, ...
Omaľovanka
ľadové vzory na skle
predmet: výtvarná výchova
ročník: 1,2,3,4
ľadové vzory na skle Prostredie na vytváranie "zamrznutého okna". Cencúľom kreslíme po skle zvolené ľadové vzory.
Urob si sám
obrázok s tučniakom
predmet: výtvarná výchova
obrázok s tučniakom Návod na vytvorenie obrázka s tučniakom.
Naša tvorba
ľad
predmet: vlastiveda,výtvarná výchova
ročník: 1,2,3,4
ľad
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2007 financovaný
firmou AgemSoft a.s.
logo AgemSoft a.s.