marec 2009 máj 2009 
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
apríl 2009
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


Mestá Slovenska

prečítaj si pešia zóna nauč sa zahraj sa galéria

Obec Ružiná

Obec Ružiná sa nachádza 18 kilometrov od mesta Lučenec, v Novohradskom regióne. Obkolesuje ju Lučenská kotlina a pretekajú ňou riečky Teplica a Drieňovec.

erb Ružinej
Ružiná

Stopy po ľudskom osídlení sa našli v jaskyni Mara medvedia a to z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o Ružinej pod názvom Rosalehota, je z roku 1499. Tá patrila Divinskému hradnému panstvu.

Názov obce je odvodený od latinského slova ruže - Ružová Lehota. Ešte dodnes sa v tejto oblasti hojne vyskytujú divé ruže.

z obce

Už v minulosti bola obec známa baníctvom. Ťažilo sa tu zlato, striebro a neskôr aj vápenec či magnezit.

škola

V súčasnosti je v obci bohatý kultúrny a spoločenský život.

Nájdeme tu materskú a základnú školu, kostol, multifunkčné ihrisko, hasičskú zbrojnicu, kultúrny dom, dom smútku či ihrisko TJ.

Fotografie s láskavým dovolením Mgr. J. Králinskej z Ružinej.

kultúrny dom

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 21.4.2009
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2009 financovaný
firmou AgemSoft a.s.
logo AgemSoft a.s.