jún 2009 október 2009
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
september 2009
logo Infovek

Mestá Slovenska Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


Napísali ste

Milý Infovekáčik!

Sme žiaci 3. A triedy v Zlatých Klasoch, okres Dunajská streda. Je nás v triede 20 žiakov a rozprávame troma jazykmi: slovensky, maďarsky a rómsky. Tento školský rok sme sa začali učiť aj angličtinu.

Na Deň mlieka sme sa pripravovali dva týždne. Nosili sme z domu prázdne plastové poháriky od jogurtov a krabice od mlieka. Potom sme z nich vymýšľali rôzne postavy, figúrky a predmety, výkresy sme dotvorili vodovými farbami a farebným papierom. Keď sme naše práce zhromaždili na jeden veľký kartón, všetci sme boli spokojní, páčilo sa nám to.

Na slohu sme tvorili rôzne rýmovačky, napríklad:

Keď budeš jesť Rajo,
budeš si žiť zdravo.

Mlieko, jogurt, rohlík, maslo
polož všetko rýchlo na stôl.

Actimel, šup, ráno hneď,
budeš zdravý celý deň.

Dám si jedno acidko,
mám ho rád už načisto.

Práce sme vystavili na školskej chodbe. Myslíme si, že aj ostatné deti ocenili našu fantáziu.

V Deň mlieka každý z nás (okrem troch žiakov) mal na raňajky nejaký mliečny výrobok. Rozprávali sme sa o tom, prečo sú mliečne výrobky pre nás deti také dôležité.

Pozdravujú Ťa žiaci III. A zo Zlatých Klasov

Deň mlieka Deň mlieka Deň mlieka

Deň mlieka Deň mlieka Deň mlieka

Deň mlieka

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 14.10.2009
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2009 financovaný
firmou AgemSoft a.s.
logo AgemSoft a.s.