apríl 2012 jún 2012
máj 2012
logo Infovek

adresa: Asociácia projektu Infovek
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www: www.infovekacik.sk
e-mail: infovekacik@infovek.sk
  
šéfredaktorka: PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.
redaktori: PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.
Mgr. Alena Sklenáriková
grafika: PaedDr. Martina Kabátová, PhD.
RNDr. Radoslav Kalakay
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 30.5.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.