január a február 2013 máj a jún 2013
marec a apríl 2013
logo Infovek

Vyskúšajme sa

Vieš, kde sa píšu mäkčene a dĺžne?

alt : vyskusajme.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 18.6.2013