infovekacik
internetový časopis pre deti
január 2003
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Zahrajme sa Zaspievajme si Omaľovanka Urob si sám Naša tvorba Redakčná rada Archív

adresa:   Asociácia projektu Infovek
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www: infovekacik.infovek.sk
e-mail: infovekacik@infovek.sk
   
šéfredaktorka: PaedDr. Daniela Lehotská
redaktori: Mgr. Zora Dóczyová
PaedDr. Andrea Hrušecká
PaedDr. Roman Hrušecký
Mgr. Katarína Melišová
Jana Ondrišková
Matúš Pavlík
Mgr. Alena Sklenáriková
grafika: RNDr. Radoslav Kalakay
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI