september 2004 november 2004
infovekacik
internetový časopis pre deti
október 2004
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Ideme do prírody Zahrajme sa Zaspievajme si Omaľovanka Urob si sám Rozprávka / Príbeh / Básnička Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


Napísali ste

O Zemi
Najskôr si ľudia mysleli, že zem je rovná plocha. Až keď sa preplavili na lodiach po mori, zistili, že zem je guľatá.
A vieme to až dodnes.

Peter Šabák, 4.ročník, ZŠChoňkovce


Sme štvrtáci (Viktorka, Jojo, Paťo) zo ZŠI pre nehovoriacich v Brezolupoch a na hodine Rozvoj reči, čítame Váš časopis aj sa z neho učíme.
Žijeme na planéte Zem, je to zatiaľ jediná planéta, kde zistili ľudský život. Sme radi, že bývame na Zemi a nie inde.

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI