marec 2005 máj 2005
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
apríl 2005
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Ideme do prírody Mestá Slovenska Zahrajme sa Zaspievajme si Omaľovanka Urob si sám Rozprávka / Príbeh / Básnička Naša tvorba Redakčná rada Archív


Ideme do prírody

v lese hry

v leseIdeme do lesa...

Čo je les?
Je to veľká oblasť husto zarastená stromami.
Les nedotknutý ľudskou rukou a ponechaný sám na seba voláme prales.
Podľa toho, aké stromy tvoria les, hovoríme lesom – smrečina, jedlina, borina, dúbrava (dubina), bučina, brezina, jelšina, vrbina...

koreneLesy sú rozšírené na celom svete. Zaberajú veľkú časť povrchu Zeme.
Niektorým druhom stromov vyhovuje chladné počasie, iné rastú tam, kde je teplo, vlhko.

Všetky rastliny, živočíchy, huby, a baktérie, ktoré žijú v lese a v lesnej pôde tvoria lesné spoločenstvo.
Všetky rastliny a živočíchy žijú vo vzájomných vzťahoch.

Lesy nám poskytujú lesné plody, jedlé huby, liečivé rastliny, potravu pre zver. Lesy zachytávajú prach a hluk, poskytujú nám kyslík, produkujú drevo. Korene stromov spevňujú pôdu.
Je to vhodné miesto pre rekreáciu a spoznávanie života rastlín a živočíchov.

Každá časť lesa je domovom iným rastlinám a zvieratám.
Mnohé živočíchy sa nepohybujú po veľmi veľkom území. Oblasť, v ktorej sa zdržujú sa hovorí teritórium.
Mnohé lesné zvieratá lovia, zabíjajú a žerú iné zvieratá. Zvieratá, ktoré lovia sa nazývajú predátory, alebo dravé zvieratá.Loveným zvieratám sa hovorí korisť.

poschodiaRastliny rastúce v lese sa prispôsobili životu v rôznych životných podmienkach. Vytvárajú akési poschodia stromové, kríkové, bylinné, machové.

lesAko je to u nás, na Slovensku?
Našim lesom hovoríme tiež lesy mierneho pásma. Je to podľa počasia, teplôt vzduchu, množstva zrážok. Nájdeme ich tam, kde býva studená zima. V zime vyzerajú ponuro, prázdno.
Takýto les ožíva na jar. Na konároch stromov sa objavujú púčiky, počuť vtáčí spev a ruch zvierat.
Väčšina živočíchov žijúcich v lesoch mierneho pásma má v lese „trvalý pobyt“. Sú tu však aj sťahovavé vtáky.

V najteplejších častiach našej vlasti rastú dubové lesy. V  listnatých lesoch nad teplomilnými dubmi rastú bukové lesy.
lesPre vyššie pohoria sú typické ihličnaté lesy – smreky a jedle.
Hustým ihličnatým lesom vyhovujú chladnejšie časti našej vlasti. Rastú vo vyšších pohoriach.
lesBrehy riek lemujú lužné lesy.
Na Záhorskej nížine rastú borovicové lesy.
Na prechode medzi listnatými a ihličnatými lesmi rastú zmiešané lesy.

Jedno z najstarších a najúžasnejších miest na svete sú tropické dažďové lesy. Sú domovom pre veľké množstvo rastlín a živočíchov. Vnútri je vždy horúco, tma a vlhko.

semenáčikĽudstvo intenzívne využíva lesné hospodárstvo, preto sa musí starať i obnovu lesa. Lesníci pestujú mladé stromčeky na výsadbu v lesných škôlkach. Na jar zalesňujú vyrúbané časti lesov.
Stromy rastú najrýchlejšie v mladosti. Niektoré rastú veľmi rýchlo (breza, topoľ), iné pomaly – tis, jedľa.

Každý rok zmiznú z povrchu Zeme obrovské plochy lesa. Rúbanie lesov ohrozuje život mnohých rastlín a živočíchov.

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI