február 2005 apríl 2005
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
marec 2005
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Ideme do prírody Mestá Slovenska Zahrajme sa Zaspievajme si Omaľovanka Urob si sám Rozprávka / Príbeh / Básnička Naša tvorba Redakčná rada Archív


Mestá Slovenska

prečítaj si typ na výlet nauč sa galéria

prečítaj si Prešov – mesto s anjelom

kraje Slovenska
mesto s anjelom

Prešov je centrom severovýchodného Slovenska a leží na okraji Šarišskej vrchoviny a Slanských vrchov, v sútoku riek Torysa a Sekčov. Podľa archeologických nálezov vieme, že v údolí Torysy a jej prítokov, žili ľudia už pred 25 tisíc rokmi. Prvú písomnú správu o Prešove nachádzame z roku 1247, kde sa Prešov nazýva "Epuries". Mestské výsady Prešovu udelil kráľ Ondrej III. v roku 1299.

kostol sv. MikulášaPrešov plní funkciu významného administratívneho centra. Je sídlom Prešovského kraja, ktorý je počtom obyvateľov najväčším spomedzi 8 slovenských krajov. Sídli tu Úrad Prešovského samosprávneho kraja a Krajský úrad.

Dominantou mesta je farský kostol zasvätený patrónovi námorníkov a obchodníkov, sv. Mikulášovi s krásnym oltárom. Centrum mesta je lemované starými meštianskymi domami. Od októbra 1998 sa na námestí nachádza socha anjela, ktorý má strážiť mesto. Nájdeme ho aj v erbe Šariša. Centrum mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou a nájdeme tu aj dve národné kultúrne pamiatky - budovu erbEvanjelického kolégia a komplex technických pamiatok, spätých s ťažbou a spracovaním soli v Solivare.

Erb mesta prechádzal zložitým vývojom. V priebehu jedného storočia dostalo mesto až tri erby. Prvý mu udelil panovník Ladislav V. Pohrobok v roku 1453 a používa sa v súčasnosti. Druhý erb je z roku 1548 a bol podobný prvému, len obohatený o čierneho orla držiaceho v pazúroch jahodu s troma červenými a dvoma zelenými plodmi. Jahody vyjadrovali vtedajšie meno Prešova. Tretí erb bol celkom nový a udelil mu ho panovník Ferdinand I. v roku 1558. V erbe pribudol v modrom poli žltý lev opierajúci sa o stĺp. V druhom a treťom poli je orol s vetvičkou v pazúroch a na štíte je zlatá turnajová prilba so zlatou prikrývkou a korunkou. vlajkaKlenotom je zlatý gryf - fantastické zviera (lev a orol), ktorý drží v pazúroch meč s korunkou a tri červené ruže. Celý erb nesú dvaja anjeli s ľaliou. Mesto sa však vrátilo k prvému erbu z roku 1453.

Podobný charakter má aj vlajka mesta.

divadla Jonáša ZáborskéhoMesto má ja veľa príležitostí na kultúrne vyžitie. Nájdeme tu zrekonštruovanú budovu Divadla Jonáša Záborského, ale aj jeho novú scénu v novej modernej budove. V meste sú 4 kiná, amfiteáter a záhradné kino, 10 knižníc, Vlastivedné múzeum, Múzeum vín, Šarišská galéria, Šarišská hvezdáreň a planetárium. Nájdeme tu viacero vydavateľstiev, štúdio Slovenského rozhlasu. Z kultúrnych podujatí sú najzaujímavejšie Prešovská hudobná jar, Akademický Prešov, Prešovské kultúrne leto, Prešovská hudobná jeseň.

evanjelické kolégiumPrešovské školstvo je veľmi dobre rozvinuté. Základy tradície prešovského vyššieho školstva sa začali budovať v 17. storočí, keď v r. 1667 otvorili evanjelické kolégium. Pre vysokú úroveň vzdelanosti a kultúrnu vyspelosť bol Prešov v druhej polovici 19. storočia známy pod obrazným pomenovaním Atény nad Torysou. Okrem základných, stredných škôl tu sídli aj Prešovská univerzita, ktorá má 5 fakúlt.

Prešov je významným centrom viacerých cirkví. Rímskokatolícke, gréckokatolícke, evanjelické augsburské vyznanie, pravoslávne vyznanie sú najrozšírenejšie.

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v r. 2001 mal Prešov 92 786 obyvateľov. Podľa údajov k 31.12.2003 malo mesto 92 147 obyvateľov, čím sa zaradilo na 3. miesto na Slovensku za Bratislavu a Košice.

V blízkom okolí mesta sú zrúcaniny Šarišského, Kapušianskeho a Zbojníckeho hradu.

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI