september 2005 november 2005
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
október 2005
logo Infovek

Naučme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Zaspievajme si Omaľovanka Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


Mestá Slovenska

prečítaj si pešia zóna typ na výlet nauč sa hraj sa galéria

Nitra, mesto pod Zoborom - “Matka slovenských miest”

erb Nitry vlajka Nitry

pečať Nitry

Mesto Nitra, niekedy tiež nazývané “Matka slovenských miest” sa od udelenia mestských práv v r. 1248 rozvíjalo ako centrum obchodu, kultúry a umenia.

Nitra leží na území rozprestierajúcom sa medzi masívom Zobora (587 m) a vrchmi (Kalvária 215 m, Šibeničný vrch 218,5 m), ktoré možno považovať za časť Tribečského pohoria oddeleného riekou Nitrou od hlavného masívu. Mesto má výhodnú polohu a nádherné prírodné prostredie. Podľa legendy bola Nitra založená na siedmich pahorkoch - Zobor, hradný kopec, Kalvária, Čermáň, Borina, Vŕšok, Martinský vrch.

mapa krajov Slovenska

Nitra si pripisuje veľký historický význam a to vďaka menám Pribinu, kráľa Svätopluka, sv. Cyrila  a sv. Metoda. Zmienka o prvom kresťanskom chráme a o zavedení prvého slovienskeho písma je tiež z Nitry. V minulosti bola jedným z centier Veľkej Moravy, kde sa položili základy kresťanskej Nitry.

Už z 1. polovice 7. storočia nachádzame zmienky o štátnom útvare Slovanov, Samovej ríši. Samova ríša bola akýmsi predchodcom ďalšieho štátneho útvaru - Veľkej Moravy, ktorej jedno z centier bolo práve v Nitre. Práve v časoch Veľkomoravskej ríše sa položili základy ospevovanej slávy starobylej kresťanskej Nitry, doložené mimoriadne vzácnymi listinnými pamiatkami z 9. storočia.

Stredoveká Nitra bola rozdelená na Horné a Dolné mesto, ktoré bolo ďalej delené na niekoľko samostatných štvrtí s vlastnými richtármi a obecnými pečaťami.

Po druhej svetovej vojne nastalo obdobie búrlivého stavebného rozvoja, počas ktorého boli však zničené mnohé architektonické pamiatky.

Najstarší názov mesta je Nitrava, ktorý bol neskôr skrátený na Nitra a je zrejme slovanského pôvodu.

Mesto Nitra je správnym centrom Nitrianskeho kraja, ktorý tvoria okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce.

Nitra z roku 1686

Pribinovo námestie

Medzi najzaujímavejšie pamiatky mesta patria:

Horné mesto

 • Mestský palác (Župný dom) - Jeho úlohou bolo ochrániť vstup do Horného mesta. Dnes v tejto budove sídli Nitrianska galéria.
 • Kláštor františkánov a kostol sv.Petra a Pavla - Dnešný kláštorný komplex dal postaviť biskup J.Telegdy v rokoch1624 –1634, o čom svedčí aj kamenný reliéf nad vstupom do kláštora.
 • Mariánske súsošie (Morový stĺp) - Morový stĺp vznikol v r.1750 ako pamiatka na ukončenie pustošivej morovej epidémie, ktorá postihla Nitru v r.1749.
 • Solúnski bratia - Predstavuje solúnskych bratov sv. Konštantína - Cyrila a Metoda, učencov a vierozvestov, ktorí na pozvanie kniežaťa Rastislava r. 863 prišli na Veľkú Moravu, pôsobili v Nitre a utvorením prvého slovienskeho písma - hlaholiky - a preložením prvých liturgických textov do staroslovienčiny položili základ slovanskej písomnosti a vzdelanosti.

Dolné mesto

 • Kláštorný komplex piaristov - Celý komplex je situovaný hlavnou fasádou na východ, tvorí dominantu Dolného mesta.
 • Synagóga - ako jediná zachovaná stavba z pôvodných troch synagóg.

 • Kaplnka sv. Michala - predstavuje malú barokovú stavbu z r.1739, ktorú dal postaviť vtedajší mestský richtár Lukáš Brezovič z vďaky za ukončenie morovej epidémie.

 • Mestský palác - vznikol v rokoch 1901-03 podľa projektu budapeštianskych architektov Š. Kissa a J. Csellágha.

 • Bývalý "veľkomlyn" Arpád - najstarší a najväčší závod v meste  založený v roku 1863. Zakrátko zanikol, prevádzku však obnovil viedenský podnikateľ A. Back. Je dodnes v prevádzke.

 • Bývalý žrebčín  - budova bola postavená v roku 1899 pre vojenský žrebčín presťahovaný z Bojnej. Mala príslušenstvo pre 140 mužov a 150 koní. Postavil ju K. Mayer.

Kalvária

 • Krajinné domky - sa skladá z viacerých budov – obytných jednotiek.

 • Kostol Nanebovzatia Panny Márie - kostol s bývalým kláštorom sa nachádza na vrchu Kalvária.

 • Kláštor Nazarénov  - jeho dnešná podoba je dielom slovenského architekta M. M. Harminca.

Župný dom
Cyril a Metod
Synagóga

Kalvária

Vďaka výstavisku Agrokomplex je Nitra aj medzinárodným výstavným centrom.

Školstvo

Nitra získala mnohé školy, vedecké i kultúrne ustanovizne a stala sa centrom slovenského poľnohospodárskeho školstva, vedy a výroby. Je aj mestom mladých, sú tu dve univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Kultúra
Divadlá - divadlo Andreja Bagara, Staré divadlo (bábkové divadlo)
Nitrianska hvezdáreň - exkurzie do astronomickej pozorovateľne pre školy, večerné pozorovania oblohy pre verejnosť, Klub mladých astronómov - združuje záujemcov o astronómiu a výpočtovú techniku.
Slovenské poľnohospodárske múzeum - stále expozície Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku, Tradičné poľnohospodárske námety v umení, skanzen - pekáreň, mliečnica, mlyny, čistička osív, voštinársky záboj, pálenica, lisovne oleja, škola, senníky.

Univerzita Konštantína Filozofa

Divadlo A. Bagara

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI