marec 2006  máj 2006obsah čísla
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
apríl 2006
logo Infovek

Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Zaspievajme si Urob si sám Naša tvorba Redakčná rada Archív


OBSAH

Úvodník
pri rybníku
predmet: čítanie
pri rybníku
Vyskúšajme sa
slovné druhy
predmet: slovenský jazyk
slovné druhy Rozlišovanie medzi podstatnými menami, prídavnými menami a slovesami. V rybníku plávajú ryby, ktoré majú na svojom tele kartičky so slovami: podstatnými menami, prídavnými menami a slovesami. Deti ovládajú udice troch rybárov, ktorí chytajú ryby - každý rybár chytá len jeden slovný druh.
Mestá Slovenska
Najzápadnejšia časť Slovenska
predmet: vlastiveda
Najzápadnejšia časť Slovenska Najzápadnejšia časť Slovenska Chránená krajinná oblasť Záhorie (1988) Určovanie svetových strán pomocou rôznych úkazov a javov v prírode, napr. letokruhy stromov, lišajníky, sneh ...
Zahrajme sa
žabka
predmet: matematika
ročník: 2
žabka Hra pre dvoch hráčov. Každý hráč má svoju žabku a jeho úlohou je preskákať s touto žabkou na druhý breh. Každá žabka má na začiatku priradené nejaké číslo. Žabka skáče po kameňoch, na ktorých je príklad na sčítanie alebo odčítanie. Ak skočí na príklad, ktorého výsledkom je jej číslo, je to v poriadku, ale ak skočí na príklad s iným výsledkom ako je jej číslo, tak sa utopí.
Zaspievajme si
spievajúce žabky
predmet: hudobná výchova
ročník: 1,2,3,4
spievajúce žabky Hra, v ktorej deti môžu hrať pomocou spievajúcich žabiek (8 žabiek, každá inak kŕka). Opakovanie melódie - žabky zaspievajú nejakú "melódiu" deti ju majú zopakovať. Melódia sa postupne predlžuje.
Urob si sám
Veľkonočné kraslice
predmet: výtvarná výchova
Veľkonočné kraslice Návod na výrobu Veľkonočných kraslíc.
Naša tvorba
pri rybníku
predmet: výtvarná výchova
ročník: 1,2,3,4
pri rybníku
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2006 spolufinancovaný
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
logo MDPT SR