marec 2006  máj 2006obsah čísla
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
apríl 2006
logo Infovek

Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Zaspievajme si Urob si sám Naša tvorba Redakčná rada Archív


Zahrajme sa

Pomôžte žabke preskákať na druhý breh. Ak skočíte na príklad, ktorého výsledkom je rovnaké číslo, aké má žabka, získavate 1 bod. Ak skočíte na iný príklad, strácate 1 bod.
Pri hre jedného hráča a hre dvoch hráčov za dvoma počítačmi ovládate žabku pomocou šípok. Pri hre dvoch hráčov ovládate žabku smerujúcu nahor šípkami, žabku smerujúcu nadol klávesmi a (vľavo), s (dolu), d (vpravo) a w (hore).

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2006 spolufinancovaný
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
logo MDPT SR