október 2008 december 2008 obsah čísla
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
november 2008
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


Napísali ste

Vážená redakcia.
Zasielame Vám naše práce k novembrovému číslu Infovekáčika, na tému Eura. Robili sme skupinové práce ku Dňu eura, 24.9. Pracovali sme na výtvarnej výchove s látkou a farebným papierom. Jedna skupinka boli chlapci a druhá dievčatá. Práce oboch skupín boli veľmi vydarené.

Žiaci II.A a pani uč. A. Hrušovská, ZŠ s MŠ Ulica 1. mája, Báhoň

dievčatá chlapci

na nástenke, hotové práce


Haló, tu sú prváci!
Takto sme sa hlásili my, deti z I.B minulý školský rok. Prešli prázdniny a sme v druhej triede. Na hodine prvouky a etickej výchovy sme si s pani učiteľkou  Kytovou  rozprávali o zmenách, čo nás čakajú v novom roku 2009 – zavedenie Eura.
Rozhodli sme sa, že sa na túto udalosť poriadne pripravíme. Spravili sme si vlajky, pozreli sme si Euro nezábudníček, ktorý sme si celý prečítali.

Celkom sa nám práca darila, ale  prišiel Janko, ktorý  zle spočítal žlté hviezdičky, mal ich až trinásť. Trvalo nám dosť dlho, pokiaľ sme ho presvedčili, že ich má byť len dvanásť. Keď sme sa nedívali, tak Janko tú svoju hviezdičku dal do stredu kolieska. Hoci sa mu hviezdička podarila, presvedčili sme ho, že práve tá jeho nám pomôže splniť želanie, aby všetky deti na svete mohli chodiť do takej školy, ako je tá naša.

Deti z II.B a pani učiteľka Kytová, ZŠ s MŠ Lúky 1226, 95201 Vráble

príprava na euro príprava na euro príprava na euro

príprava na euro príprava na euro

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2008 financovaný
firmou AgemSoft a.s.
logo AgemSoft a.s.