október 2008 december 2008 obsah čísla
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
november 2008
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


OBSAH

Úvodník
Euro
predmet: čítanie,matematika
ročník: 2,3,4
Euro
Naučme sa
Aktivity s euromincami
predmet: matematika
ročník: 2,3,4
Aktivity s euromincami V prvej aktivite deti triedia jednotlivé euromince a centy. V aktivite môžme zvoliť náročnosť, pri ťažšej náročnosti sú niektoré mince zobrazené rubovou stranou.
V druhej aktivite tvoria páry kartičiek s mincami tak, aby na oboch kartičkách v páre bola rovnaká suma. Napr. spoja kartičku s dvoma 10 centovými mincami s kartičkou s jednou 20 centovou mincou. Čím vyššia náročnosť, tým viac mincí sa nachádza na jednej kartičke.
Vyskúšajme sa
Aktivity s euromincami
predmet: matematika
ročník: 2,3,4
Aktivity s euromincami V prvej aktivite je úlohou porovnať hodnotu dvoch skupín euromincí - zistiť, kde je viac. V druhej aktivite treba zaplatiť danú sumu pomocou daných mincí, pričom je k dispozícii "rozmieňadlo" mincí. V poslednej aktivite je úlohou sčítať dve sumy v eurách.
Mestá Slovenska
Spišský hrad
predmet: vlastiveda
ročník: 2,3,4
Spišský hrad Spišský hrad
Zahrajme sa
Aktivity s euromincami
predmet: matematika
ročník: 2,3,4
Aktivity s euromincami V prvej aktivite treba usporiadať dané euromince od mince s najväčšou hodnotu po mincu s najmenšou hodnotou.
V druhej aktivite treba hšadať páry kartičiek, na ktorých je rovnaká suma v eurominciach.
Urob si sám
Ruže z lístia
predmet: pracovné vyučovanie
ročník: 3,4
Ruže z lístia Návod na vytvorenie ruží z lístia.
Naša tvorba
Euro
predmet: výtvarná výchova
ročník: 1,2,3,4
Euro
Napísali ste
Skupinové práce k téme Euro

Skupinové práce k téme Euro Žiaci II.A zo ZŠ s MŠ na ulici 1. mája v Báhoni a tiež deti z II.B zo ZŠ s MŠ Lúky vo Vrábloch nám zaslali svoje skupinové práce na tému Euro.
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 9.9.2010, KZVI
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2008 financovaný
firmou AgemSoft a.s.
logo AgemSoft a.s.