december 2008 február 2009
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
január 2009
logo Infovek

Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Omaľovanka Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


Napísali ste

Milí Infovekáčik – sme tu opäť, my druháci – ZŠ s MŠ Lúky, Vráble.

Mesiace december a január preleteli u nás ako víchor. Znova sme sa pustili do práce. Naša trieda sa premenila cez výtvarnú výchovu na továreň s porcelánom. Každý si mohol navrhnúť a namaľovať vzor na svoj tanier. Spolužiačky – Nika, Saša, Kajka sa na chvíľku zmenili na mamičky a ukázali nám, ako sa správne stoluje, dokonca si dali aj zásterky. Z domu sme si priniesli príbor, salvetky, jabĺčko a džús. K pekne prestretému stolu patria aj kvety.
Každý si vyskúšal, ako sa má pripraviť stôl pred jedlom, teda správne stolovanie. Samozrejme, umyli sme si aj ruky, lebo po maľovaní boli od farieb.
Polievka, druhé jedlo, potom nasledovala malinovka, pretože tekutiny sú veľmi dôležité. Hoci sme mali na tanieriku len pokrájané jabĺčko, chutilo nám, ako to najlepšie jedlo od mamičky. Priznáme sa, občas nám to nešlo, najmä s nožíkom a vidličkou.
Počas jedenia sme boli tak ticho, že ešte aj ujo školník nazrel do triedy, či sme sa niekde nestratili.
Aby sme aj ostatným deťom pripomenuli, ako sa má správne prestierať pred jedlom, spravili sme si nástenku, kde sme dali všetko, čo na stôl patrí.
Všetko sme zjedli, vypili sme malinovku, každý si urobil poriadok na svojom mieste. Pani učiteľka nám sľúbila, že si ešte takú hodinu výtvarnej výchovy spravíme.
Čo nás najbližšie čaká? Chystáme sa na karneval. Na triednom klube sme si už pripravili aj nástenku – takú Šašovskú. Ako nám karneval dopadne, napíšeme vám nabudúce.

Veľké – A h ó ó ó ó ó j, posielajú deti z II.B, s pani učiteľkou Kytovou.

správne stolovanie správne stolovanie

správne stolovanie správne stolovanie

správne stolovanie správne stolovanie

správne stolovanie


Vážená redakcia!

Posledný deň školského vyučovania v roku 2008 sme v našej škole uskutočnili Vianočnú besiedku, na ktorej sme sa naším rodičom a súrodencom predstavili s krátkym programom básničiek, pesničiek, scénkou a tančekom. Pod Vianočným stromčekom si každý z nás našiel sladkú odmenu.

Po prázdninách sme sa všetci vrátili opäť do školy a podelili sme sa so svojimi Vianočnými zážitkami. Písali sme práce na tému: ,,Moje Vianočné prázdniny.“ Niektoré práce Vám posielame. Tiež posielame fotografie z Vianočnej besiedky.

žiaci 2.- 4.r. ZŠ s MŠ Gerlachov a pani učiteľky Mgr. F. Kuzielová, I. Lesňáková

Veselé Vianoce sladkosti pod stromčekom

vianočný program vianočný program

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2009 financovaný
firmou AgemSoft a.s.
logo AgemSoft a.s.