marec 2010 máj 2010
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
apríl 2010
logo Infovek

Zahrajme sa Urob si sám Naša tvorba Redakčná rada Archív


adresa:   Asociácia projektu Infovek
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www: www.infovekacik.sk
e-mail: infovekacik@infovek.sk
   
šéfredaktorka: PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.
redaktori: PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.
Mgr. Slávka Kalakayová
PaedDr. Janka Pekárová
Mgr. Alena Sklenáriková
grafika: PaedDr. Martina Kabátová
RNDr. Radoslav Kalakay
Mgr. Katarína Melišová
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 25.1.2010