apríl 2010 jún 2010
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
máj 2010
logo Infovek

Naučme sa Mestá Slovenska Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


Napísali ste

Obrázky mamičiek

dotvárajú predprázdninovú atmosféru v našej triede

obrázky mamičiek

deti z výtvarného krúžku a Ing. Renáta Kubalová, ZŠ Rozmarínová, Komárno

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 29.6.2010
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2009 financovaný
firmou AgemSoft a.s.
logo AgemSoft a.s.