január 2012 marec 2012
február 2012
logo Infovek

Naučme sa - Karnevalová maska

Poskladáš správne karnevalovú masku? Vieš ju aj pomenovať? Pomocou tlačidla Ulož si ju potom môžeš uložiť do schránky.

alt : naucme.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 23.2.2012