december 2011 február 2012
január 2012
logo Infovek

Naučme sa - pranostiky

Poznáte pranostiky? Doplňte správne obrázky a objavia sa celé.

alt : naucme.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 7.2.2012