december 2011 február 2012
január 2012
logo Infovek

Vyskúšajme sa

Poznáš dobre slovenské pranostiky?
Spoj dve časti pranostík, ktoré patria k sebe, alebo doplň slovo, ktoré v pranostike chýba.

alt : vyskusajme.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 7.2.2012