október 2012 december 2012
november 2012
logo Infovek

Naša tvorba - V KUCHYNI

1 | 2 | 3 | 4

v kuchyni v kuchyni v kuchyni v kuchyni
meno: Matúš Vabec
vek: 8
škola: ZŠ s MŠ Nitrica
meno: Natália Vabcová
vek: 9
škola: ZŠ s MŠ Nitrica
meno: Emma Kuricová
vek: 9
škola: ZŠ s MŠ Nitrica
meno: Adam Kleman
vek: 9
škola: ZŠ s MŠ Nitrica
v kuchyni v kuchyni v kuchyni v kuchyni
meno: Roman Krajčík
vek: 10
škola: ZŠ s MŠ Nitrica
meno: Šimon Beňo
vek: 9
škola: ZŠ s MŠ Nitrica
meno: Štefan Németh
vek: 9
škola: ZŠ Drábova, Košice
meno: Sebastián Hudák
vek: 9
škola: ZŠ Drábova, Košice
v kuchyni v kuchyni v kuchyni v kuchyni
meno: Oliver Schurger
vek: 9
škola: ZŠ Drábova, Košice
meno: Lucia Kupčová
vek: 9
škola: ZŠ Drábova, Košice
meno: Karin Laura Beňáková
vek: 9
škola: ZŠ Drábova, Košice
meno: Jakub Jančo
vek: 9
škola: ZŠ Drábova, Košice

1 | 2 | 3 | 4

Aj Ty môžeš prispieť do galérie. Stačí, ak nám na adresu infovekacik@infovek.sk pošleš obrázok na tému V KUCHYNI. Už sa na obrázky veľmi tešíme. Témou decembrového čísla bude VIANOČNÝ STROMČEK.

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 6.8.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.