december 2012 marec a apríl 2013
január a február 2013
logo Infovek

Naša tvorba - ZIMNÁ PRÍRODA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

zimná príroda zimná príroda zimná príroda zimná príroda
meno: Igor Zelenka
vek: 8
škola: ZŠ Sobotište
meno: Riško Pukančík
vek: 8
škola: ZŠ Sobotište
meno: Jurko Jediný
vek: 8
škola: ZŠ Sobotište
meno: Nikolka Brázdovičová
vek: 8
škola: ZŠ Sobotište
zimná príroda zimná príroda zimná príroda zimná príroda
meno: Janko Chalupa
vek: 8
škola: ZŠ Sobotište
meno: Lucia Jaslová
škola: SŠ Chminianske Jakubovany
meno: Jozef Závacký
škola: SŠ Chminianske Jakubovany
meno: Dominik Horvát
škola: SŠ Chminianske Jakubovany
zimná príroda zimná príroda zimná príroda zimná príroda
meno: Roman Baláž
vek: 10
škola: ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
meno: Soňa Taratutová
vek: 10
škola: ZŠ Drábova, Košice
meno: Nicolas Lauko
vek: 10
škola: ZŠ Drábova, Košice
meno: Miriam Mihelyová
vek: 10
škola: ZŠ Drábova, Košice

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Aj Ty môžeš prispieť do galérie. Stačí, ak nám na adresu infovekacik@infovek.sk pošleš obrázok na tému ZIMNÁ PRÍRODA. Už sa na obrázky veľmi tešíme. Témou nasledujúceho čísla budú KNIHY.

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.3.2013