december 2012 marec a apríl 2013
január a február 2013
logo Infovek

Vyskúšajme sa

Najskôr si potrénuj meranie dĺžky pravítkom - pravítko môžeš posúvať myšou. A potom ... nechaj sa prekvapiť.

alt : vyskusajme.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.3.2013