máj a jún 2013 november a december 2013
september a október 2013
logo Infovek

adresa: Asociácia projektu Infovek
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www: www.infovekacik.sk
e-mail: infovekacik@infovek.sk
  
šéfredaktorka: PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.
redaktori: PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.
Mgr. Alena Sklenáriková
grafika: RNDr. Radoslav Kalakay
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 16.1.2012