apríl 2005 jún 2005
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
máj 2005
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Ideme do prírody Mestá Slovenska Zahrajme sa Zaspievajme si Omaľovanka Urob si sám Rozprávka / Príbeh / Básnička Naša tvorba Redakčná rada Archív


Mestá Slovenska

prečítaj si pešia zóna typ na výlet nauč sa hraj sa galéria

tip na výlet Tip na výlet

Bratislavský lesný park

Južnú časť Malých Karpát, od Devína cez sútok Dunaja s Moravou až po Čunovo, zaberá Bratislavský lesný park. Je to Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, zložená prevažne z listnatých lesov. Slúži ako rekreačná oblasť s možnosťou športového a kultúrneho vyžitia. Nájdeme tu upravené cesty a turistické chodníky, pomocou ktorých sa dostaneme k 32 upraveným a hygienicky kontrolovaným studničkám.
 Na tomto území platí 2. stupeň ochrany. na základe ktorého je  zakázané vypaľovať trávne porasty, poškodzovať a ničiť dreviny zakladať oheň, vchádzať a stáť s motorovými vozidlami, zakladať skládky, znečisťovať les odpadmi, vykonávať terénne úpravy, rušiť pokoj a ticho, narúšať pôdny kryt, vyrúbavať stromy a kry. S pokynmi pre návštevníkov (nachádzajú sa v lesoparku na orientačných tabuliach) ostro kontrastujú spôsoby a dôsledky ťažby - spaľovanie pňov pomocou starých pneumatík, vypálená zem, terén rozrytý mechanizmami, poškodzovanie stromov, znečisťovanie prameňov zvyškami ťažby, skládky dreva.
Viac informácii nájdete na:
http://www.ba-lesy.sk

Bratislavský lesný park

Bratislavský lesný park

Ganymedova fontána

Ganymedova fontána

Pred mestským divadlom v roku 1888 vystavili fontánu, ktorá dopĺňa krásnu budovu divadla. Jej autorom je sochár, rodák z "Prešporku", Viktor Tilgner. Táto prvá verejná fontána bola napájaná filtrovanou dunajskou vodou a neslúžila ako zdroj pitnej ani úžitkovej vody. Jej funkcia je okrasná a pripomína fontány v Ríme. Zobrazuje chlapca menom Ganymédes, syna frýžskeho kráľa Troa,  najkrajšieho chlapca sveta, ktorého na Olymp unáša najvyšší z gréckych bohov - Zeus, premenený za orla.

Zoologická záhrada

ZOO sa nachádza v Mlynskej doline. Poskytuje možnosť vidieť exotické i domáce zvieratá na vlastné oči. Vznikla v roku 1960 a súčasťou areálu je listnatý les, lúky a potok pretekajúci v jej dolnej časti. ZOO sa špecializuje na chov cudzokrajných zvierat, svoj domov tu našlo 1026 zvierat. Zaujímavosťou bratislavskej zoologickej záhrady je výbeh pre nosorožce, leopardy snežné, expozícia opíc a veľké terárium.

Zoologická záhrada

DinoPark

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI