september 2006  november 2006 obsah čísla
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
október 2006
logo Infovek

Naučme sa Vyskúšajme sa Mestá Slovenska Zahrajme sa Zaspievajme si Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


Mestá Slovenska

prečítaj si pešia zóna nauč sa zahraj sa galéria

Historická cesta Kežmarku

1. Drevený artikulárny kostol

Národná kultúrna pamiatka pochádza z čias, kedy sa nesmeli stavať kostoly mimo mestských hradieb. Materiálom mohlo byť len drevo. Steny kostola sú z trámov, obité doskami a omietnuté hlinenou omietkou. Zaujímavým sa javí orgán s drevenými píšťalami z roku 1719.

Drevený artikulárny kostol

2. Lýceum

Pôvodne drevená stavba v sebe ukrývala katedru teológie, filozofie a  práva. Neskôr z   neho vzniklo 8-triedne gymnázium. Študovali tu študenti rôznych národností z celého Uhorska. Najväčšiu hodnotu má knižnica Lýcea so vzácnymi zväzkami. Jedna miestnosť je venovaná rokom, kedy tu študoval P.O. Hviezdoslav.

Lýceum

3. Nový evanjelický kostol

Svojimi orientálnymi prvkami kostol pripomína turecké mešity. Jeho autorom je pôvodom dánsky architekt Teofil von Hansen. V roku 1909 bolo na východnej strane kostola pristavené mauzóleum Imricha Tökolyho, rodeného Kežmarčana a majiteľa hradu.

Nový evanjelický kostol

4. Radnica

Po veľkom požiari bola  prestavaná majstrom Kuntzom z Kežmarku. Potom vyhorela ešte dvakrát. Má krásnu vstupnú časť a vežu s hodinami. Je to kópia veže kostola sv. Petra v Salzburgu. V súčasnosti je tu sídlo primátora mesta.

Radnica

5. Reduta

Táto stavba bola postavená na základoch niekdajšej strážnej veže. V minulosti sa tu nachádzala tlačiareň, ktorá vydávala nemecké, maďarské, latinské a slovenské diela. Je to dom slávností, ktorý slúži k zábave hostí.

Reduta

6. Múzeum bytovej kultúry

Dom patril v   minulosti rodine zlatníka. Je v ňom inštalovaná expozícia vývoja spišského meštianskeho nábytku.

Múzeum bytovej kultúry

7. Paulínsky kostol

Postavený na Hradnom námestí na pozemku troch domov. Bol to dar mesta Kežmarok katolíckym veriacim. Kostol vyhorel a bol prestavaný. Z tohto dôvodu sa nezachoval ani pôvodný oltár, ani sochy svätých z fasády kostola.

Paulínsky kostol

8. Hrad

Po rekonštrukcii je sprístupnený ako múzeum s expozíciami z  histórie osídlenia, remesiel, vedy, kultúry, tradícií, výtvarného umenia mesta a   okolia. Postavený je na mieste niekdajšieho kostola sv. Alžbety. V čase 2. svetovej vojny tu sídlilo gestapo.

Hrad

9. Starý trh

Je to miesto niekdajšieho námestia Kežmarku s typickými spišskými prízemnými domami.

Starý trh

10. Bazilika svätého Kríža

Je dielom spišských a košických majstrov. Má nádherný drevený hlavný oltár a medenú krstiteľnicu.

Bazilika sv. Kríža

11. Renesančná zvonica

Stojí v priestore farského kostola a je jedna z najkrajších svojho druhu na Spiši. Postavil ju miestny staviteľ Ulrich Materer.

12. Historický cintorín

Nájdeme tu hroby slávnych synov mesta Kraya a Lányiho. Boli popravení, lebo sa v protihabsburskom povstaní postavili proti cisárovi. Najstarší náhrobný kameň pochádza z roku 1691 a patrí miestnemu kupcovi.

renesančná zvonica

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 12.4.2009, KZVI
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2006 spolufinancovaný
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
logo MDPT SR