máj 2009 september 2009
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
jún 2009
logo Infovek

Mestá Slovenska Zahrajme sa Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


Napísali ste

Ahoj, Infovekáčik!

Sme žiaci 1. C triedy v ZŠ Požiarnická 3, Košice. S pani učiteľkou, a s našimi rodičmi, sme navštívili ZOO v Košiciach. Táto exkurzia bola v rámci školského výletu a vyučovania prírodovedy. Prezreli sme si a spoznali niektoré exotické druhy zvierat a prežili nádherný deň za účasti rodičov.
Najviac sa nám páčili mladé srnky, šikovné tučniaky a prítulné koníky či kozičky.
Naša ZOO je veľmi pekná a nájdete v nej aj veľa detských ihrísk s množstvom preliezačiek, šmykľaviek a hojdačiek.

Prváci a Mgr. Slávka Kalakayová

v ZOO v ZOO

v ZOO v ZOO

v ZOO v ZOO

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 9.7.2009
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2009 financovaný
firmou AgemSoft a.s.
logo AgemSoft a.s.