máj 2009 september 2009
infovekacik - úvodník
internetový časopis pre deti
jún 2009
logo Infovek

Mestá Slovenska Zahrajme sa Urob si sám Naša tvorba Napísali ste Redakčná rada Archív


adresa:   Asociácia projektu Infovek
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www: infovekacik.infovek.sk
e-mail: infovekacik@infovek.sk
   
šéfredaktorka: PaedDr. Daniela Bezáková
redaktori: PaedDr. Andrea Hrušecká
Mgr. Slávka Kalakayová
Mgr. Janka Pekárová
Mgr. Alena Sklenáriková
grafika: Mgr. Martina Kabátová
RNDr. Radoslav Kalakay
Mgr. Katarína Melišová
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 25.1.2009
Internetový časopis Infovekáčik je v roku 2009 financovaný
firmou AgemSoft a.s.
logo AgemSoft a.s.