máj 2012 september 2012
jún 2012
logo Infovek

Potrubia

Doplň chýbajúce časti potrubia tak, aby voda mohla pretiecť od kohútik (hore) do kanála (dolu). Keď potrubie opravíš, kliknutím na kohútik pusti vodu.

alt : robot.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 29.6.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.