máj 2012 september 2012
jún 2012
logo Infovek

Zahrajme sa - Čo všetko vieš o vode?

alt : clovece.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 26.6.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.