september 2012 november 2012
október 2012
logo Infovek

Omaľovanka - koláž z lístia

Vytvor si obrázok z jesenných listov Vpravo si zvoľ, aké listy chceš použiť a akej majú byť farby. Potom už stačí len klikať alebo ťahať myšou "po papieri". Ak to chceš urýchliť, vyskúšaj tlačido Rozhádž.

alt : omal.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 1.11.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.