september 2012 november 2012
október 2012
logo Infovek

Vyskúšajme sa

Vieš, čo všetko môžeme vnímať zrakom, čo hmatom, sluchom, čuchom, chuťou?
Vieš, kde na jazyku vnímame akú chuť?
Vieš použiť správne zmysly na odlíšenie podobných vecí?
Over si to v týchto aktivitách.

alt : vyskusajme.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 1.11.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.