jún 2012 október 2012
september 2012
logo Infovek

Omaľovanka - tvoríme olympijské piktogramy

Vieš, že na každej olympiáde sa používajú iné piktogramy pre jednotlivé športové disciplíny? Na tejto stránke nájdeš olympijské piktogramy od roku 1964. Niektoré z nich sú zložité, iné naopak jednoduché, akoby poskladané len z čiar rôznej hrúbky a kruhov. Aj v našom programe môžeš kresliť len kruhy a čiary rôznej hrúbky. Pokús sa pomocou nich nakresliť niektoré z piktogramov z olympiády v Mníchove (1972) či Seoulu (1988).
Dokážeš vymyslieť aj vlastné piktogramy?

alt : omal.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 11.9.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.