jún 2012 október 2012
september 2012
logo Infovek

Vyskúšajme sa

Na základe výsledkov urči prvých troch víťazov jednotlivých disciplín (buď ich myšou presuň na stupne víťazov, alebo im zaves (presuň myšou) na krk medailu.
V disciplínach, v ktorých súťažiaci získavajú body, skóre, alebo sa v nich meria dĺžka, výška či napr. hmotnosť zdvihnutého závažia, je víťaz ten, kto získa čo najväčšie skóre. Naopak v disciplínach, v ktorých sa meria čas, napr. plávanie, víťazí ten, kto má najmenší čas. V niektorých disciplínach, napr. v športovej streľbe, sa stáva, že súťažiaci majú rovnaké skóre. V takom prípade rozhodujú tzv. rozstrely - kto ich "má" viac, ten je lepší.

alt : vyskusajme.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 11.9.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.