marec a apríl 2013 september a október 2013
máj a jún 2013
logo Infovek

Omaľovanka - mozaiky

Vytvor mozaiky. Myšou môžeš kresliť nové čiary, ale vždy len od čiary k čiare. Vzniknuté plochy potom môžeš vyĺňať kliknutím, buď zvolenou alebo náhodnou farbou.

alt : omal.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 22.6.2013