marec a apríl 2013 september a október 2013
máj a jún 2013
logo Infovek

Vyskúšajme sa

Poznáš dobre Slovensko? Poznáš naše mestá, rieky, pohoria a vrchy, či nádrže? Vieš, cez ktoré mestá tečú naše najznámejšie rieky?

alt : vyskusajme.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 5.9.2013