november 2012 január a február 2013
december 2012
logo Infovek

Omaľovanka - svetelné reťaze

Ozdob stromček reťazami zo svetielok.
Vpravo si zvoľ tvar svetielok a typ reťaze. Potom ťahaj myšou po stromčeku.

alt : omal.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 30.12.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.