november 2012 január a február 2013
december 2012
logo Infovek

Zahrajme sa

Po hádaní osôb a dádaní vajíčok prichádza hádanie vianočných ozdôb. Tvoj protihráč (počítač alebo kamarát) si tajne zvolí jednu z ozdôb vľavo. Tvojou úlohou je uhádnuť, ktorú. Môžeš dávať protihráčovi otázky ako napr. "Je farba tvojej ozdoby červená?", alebo "Je tvar tvojej ozdoby zvonček ?", či "Je tvoja ozdoba lesklá?". Otázky zadávaš takto:

Podľa odpovede protihráča si môžeš niektoré ozdoby vľavo kliknutím "vyškrtnúť". Tým si vlastne označíš, na ktoré ozdoby podľa teba protihráč nemyslí. Takto postupne dávaš protihráčovi ďalšie a ďalšie otázky. Keď už máš "vyškrtaných" veľa ozdôb, môžeš sa spýtať na konrétnu ozdobu pomocou otázky Je tvoja ozdoba     ?

alt : zahrajme.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 18.12.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.