november 2012 január a február 2013
december 2012
logo Infovek

Urob si - Vianočný stromček z papiera

Pomôcky:

  • zelený papier

Postup:

1. stromček 2. stromček 3. stromček 4. stromček
5. stromček 6. stromček 7. stromček 8. stromček
9. stromček ... ozdobíme ... stromček
© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 18.12.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.