november 2012 január a február 2013
december 2012
logo Infovek

Vyskúšajme sa - tvrdé a mäkké spoluhlásky

alt : vyskusajme.iip

Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

© Asociácia projektu Infovek, posledná zmena: 18.12.2012
Tvorbu tohto čísla financoval Ústav informácií a prognóz školstva.